K
Kolejny wielki sukces RespMedical!!! Rozwiązanie Breather ONE zostało laureatem konkursu podczas konferencji START2UP. Nagrodę otrzymaliśmy z rąk Prezesa PARP Pana Mikołaja Różyckiego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasz projekt.