P
Przedstawiciele RespMedical Sp. z o.o. podpisali umowę inwestycyjną z funduszem VC Netrix Ventures. Fundusz Netrix Ventures jest jednym z największych funduszy tego typu w Polsce. Poza wejściem inwestycyjnym fundusz posiada olbrzymie doświadczenie we wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu innowacyjnych projektów, takich jak Breather ONE. Podpisanie umowy jest początkiem owocnej i długoletniej współpracy.